Musiklek för barn 2-5 år

Klicka på bilden för att se hela affischen

Kulturskolan Garnalia sal H 19, torsdagar 16.30-17.10. Vi träffas 10 gånger per termin.

Vi leker med rörelse, fantasi, sång och musik. Anmälan görs via kulturskolans e-tjänst. Kursen är avgiftsfri.

Välkomna till en gemensam aktivitet för barn och föräldrar!

Senast uppdaterad 2019-08-20