Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Pågående skolprojekt

Grundskolan i Lindesbergs kommun byggs om i tre etapper.

Motivet är att grundskolorna F-6 i Lindesberg inte kan ta emot fler elever i nuvarande lokaler. För att vi ska kunna tillgodose en bra studiemiljö för eleverna och en bra arbetsmiljö för personalen, ses grundskolans hela organisation över i tre etapper.

Utbyggnaden av Björkhagaskolan är den första etappen. Den andra etappen gäller projektering av en ny 7-9 skola, Lindbackaskolan, i nära anslutning till Brotorpsskolan på Stadsskogsvallen för cirka 650 elever. I samband med nybygget renoveras även Brotorpsskolan för att få kapacitet för 550 elever, samtidigt som även särskolan samlokaliseras till det nya skolområdet.

Den nya 7-9 skolan får ett större produktionskök som ska leverera tretusen portioner om dagen till kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Lindeskolans kök, som tidigare producerat mat till flera av kommunens skolor och äldreboenden, kommer då framöver att enbart leverera mat till Lindeskolan.

Den sista och tredje etappen innebär att kommunen lämnar Stadsskogsskolan och Kristinaskolan, för att flytta skolverksamheten till nya mer ändamålenliga skollokaler.

Mer information

Irene Eriksson, processledare barn -och utbildningsförvaltningen 070-160 94 95 eller via e-post irene.eriksson@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-03-03