Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Konstnärlig utsmyckning

Ljusskulpturer, optisk fiber och geometriska former. Tre kvinnliga konstnärer bidrar till offentlig utsmyckning av nya Lindbackaskolans fasad och ljusgårdar, respektive stråket på Brotorpsskolan.

Exempelbild på ljusskulpturer av Monica Gora. Bilden hämtad från www.gora.se

De utvalda konstnärerna är Monica Gora som arbetar med ljusskulpturer i olika former, Astrid Krogh som arbetar med optiska fibrer, samt Catrin Andersson som arbetar med geometriska former i sitt konstnärliga uttryck.

Konstnärerna har vals ut av en samrådsgrupp för konstnärlig utsmyckning bestående av representanter från skolverksamhet, kommunens kulturenhet, fastighetsägare, arkitekt samt konstkonsulten Joakim Granström från företaget Exposé i Örebro.
- Joakim har hjälpt gruppen att resonera kring de anbud som kommit in utifrån ställd kravspecifikation. Han har också haft kontakt med konstnärerna och tagit fram underlag. Samtalet har utmynnat i tre konstprogram och de är utifrån dessa som vi valt Monica, Astrid och Catrine, berättar Irene Eriksson, processledare för skolprojektet.

Monica har fått uppdraget att smycka ledstråket mellan Lindbackaskolan och Brotorpsskolan, medan Astrid skissat på förslag till den del av fasaden på Idrottshallen som vetter på Ishockeygatan och Fotbollsgatan. Catrine får ansvaret att utforma två av Lindbackaskolans ljusgårdar.

Den exakta utformningen och placeringen av konstverken är inte hundraprocentigt fastställt, då samtal ska föras med entreprenör. Nedan presenteras idéskisser för de olika konstverken.

2017 antog kommunfullmäktige beslut om att anta "Plan för gestaltning av det offentliga rummet". Det innebär b la att 1% av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnationer av offentliga lokaler och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning.

Mer information

Irene Eriksson, processledare mobilnummer 070-160 94 95

Senast uppdaterad 2020-02-18