Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Lindbackaskolan, ny 7-9 skola

Nu byggs nya Lindbackaskolan, en ny högstadieskola i Lindesberg.

Den nya skolan omfattar totalt en yta på 17.700 m² och inkluderar två nya idrottshallar och ett storkök. Kommunens fastighetbolag FALAB har uppdraget att bygga den nya skolan i samarbete med Lindesbergs bygg AB.

Projektet innefattar även

  • Ombyggnad av den befintliga Brotorpskolan, en F-6 skola, samt en tillbyggnad på 1.500 m² av densamma.
  • Upprustning av cafeteria i befintlig ishall, Lindehov.
  • Markanläggning kring de tre ovan nämnda delprojekten med, bland annat; utemiljö till skolverksamhet med mötesplatser, idrottsanläggning, lekutrustning för de yngre mm. Även parkeringsytor och bussangöring för att erbjuda en säker och praktisk skolmiljö samt grönytor och planteringar för att den även skall vara estetisk och miljöriktig.

Projektet beräknas vara färdigställt augusti 2021.

Mer information

Irene Eriksson, processledare barn -och utbildningsförvaltningen
070-160 94 95
irene.eriksson@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-02-18