Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lägesrapport från byggarbetsplatsen

Lägesrapporten fylls på kontinuerligt. Fäll ut önskat datum och se vad som hänt på byggarbetsplatsen.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.

 • Etapp 1 under hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.

Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
Projekteringsarbetet pågår.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Målning invändigt är i det närmaste klart.
 • Mattläggning pågår.
 • Montering av fasadskivor är klart, det återstår bara viss komplettering.
 • Fasadskärm med belysning kommer att monteras under de närmaste veckorna.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Utvändig komplettering av väggar och fasadskivor.
 • Byggnation av invändiga väggar och arbete med installationer pågår.

Hus 9 Särskola och administration

 • Gipsning innerväggar och installationer pågår.
 • Målning påbörjad.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Gipsning av ytterväggar med installationer pågår.
 • Viss komplettering utvändigt.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Gipsning plan 1.

Hus 12 Idrottshall

 • Resning av stomme kommer preliminärt att göras vecka 16.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall och idrottshall pågår.

Utemiljö

 • Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.
 • Arbete med angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan har påbörjats.
 • Arbete med bullervall mot Bergslagsbacken pågår – bullerdämpningen kommer att ske med gabioner.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.

 • Etapp 1 under hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.

Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras. Projekteringsarbetet pågår.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Installation pågår av el, rör och ventilation.
 • Målning invändigt har påbörjats.
 • Komplettering utvändigt pågår samt montering av fasadskivor.
 • Fasadskärm med belysning kommer att monteras under de närmaste veckorna.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Tätning av väggar och förberedelse för att sätta fasadskivor.
 • Fasaden kommer att få samma utseende som Brotorpsskolans utbyggnad.

Hus 9 Särskola och administration

 • Gipsning innerväggar.
 • Montering av fasadskivor pågår.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

Takarbeten pågår bland annat förberedelse för sedumtak och tätning mot ljusgård.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Takarbete pågår.

Hus 12 Idrottshall

 • Bottenplattan är gjuten.
 • Resning av stomme kommer preliminärt att göras vecka 16.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall och idrottshall pågår.

Utemiljö

 • Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.
 • Arbete med angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan har påbörjats.

2020-02-10

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.
 • Etapp 1 under hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Projekteringsarbetet har precis påbörjats.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Regling av innerväggar pågår samt eldragning.
 • Komplettering utvändigt pågår samt montering av fasadskivor.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Tätning av väggar och förberedelse för att sätta fasadskivor.
 • Fasaden kommer att få samma utseende som Brotorpsskolans utbyggnad.

Hus 9 Särskola och administration

Gipsning innerväggar.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

Takarbeten pågår bland annat förberedelse för sedumtak.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Montering av ytterväggar.

Hus 12 Idrottshall

 • Bottenplattan är gjuten.
 • resning av stomme kommer preliminärt att göras vecka 16.

Utemiljö

Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.

2019-12-04

Hus 7 - Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Regling av innerväggar pågår.
 • Färgsättningen är klar.

Hus 8 - Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Arbete med yttertak pågår.
 • Fasadarbete pågår.

Hus 9 - Särskola och administration

 • Ljusgården är klar.
 • Tätning av tak pågår.
 • Regling av innerväggar ska påbörjas.

Hus 10 - Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Våningsplanen är klarar.
 • Arbete med ventilationsrummet pågår.

Hus 11 - Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Arbete med våningsplan pågår.

Hus 12 - Idrottshall

Grundarbete för bottenplatta.

Utemiljö

Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.

2019-10-21

Arbetet har under sommaren och hösten gått mycket bra och byggnationen följer tidplanen.

 • På Brotorpsskolan har monering av fabriksgjorda väggar påbörjats.
 • Montering av stomme på hus 9 (särskola och administration) är klar.
 • Montering av hus 10 (elevsalar) och hus 8 (kök, matsal, no-salar, autistklasser och A28) pågår.
 • Grundarbetet till idrottshall har påbörjats.

Sammanträden med Jordkullen (markentreprenören) och KGM (golv, vikväggar och utrustning i idrottshallarna) genomfördes 2019-09-26. Vissa justeringar gjordes och därefter är ritningarna i stort sett klara.

Genomgång av fast inredning på hela Lindbackaskolan pågår.

Senast uppdaterad 2020-04-07