Korttidsboende för barn och ungdom - Björkstugan

Björkstugan är ett korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Målet med korttidsvistelsen är att ge korttidsgästen miljöombyte och kontakt med andra för sin egen utveckling. Det ska även var en möjlighet för anhöriga att få avlösning.

Björkstugan ligger i ett hyreshus på Hagabergsområdet i Lindesberg. Det finns plats för sju gäster per dygn och förutom de sju gästrummen finns gemensamma utrymmen för olika aktiviteter. Det finns även ett inhägnat grönområde och en uteplats i anslutning till boendet.

Björkstugan är bemannat dygnet runt. Personalgruppen består av 17 personer.

Hur utformas stödet?

Handläggarna beviljar antal dygn per månad. Korttidsvistelsen kan vara både en regelbunden insats eller en insats vid ett tillfälligt behov. Alla gäster har en kontaktpersonal.

Genomförandplanen utarbetas genom samverkan med gästen, skolan, anhöriga, kontaktpersonal och enhetschefen. I gästens korttidsvistelse ingår omvårdnad, hjälp med läxläsning och fritidsaktiviteter m.m.

För att få rätt till korttidsvistelse måste ansökan beviljas av LSS-handläggare.

Kostar det något för mig som vårdnadshavare?

Ja, från 2017 gäller nya avgifter för mat när barn och ungdomar vistas på korttidsboende.

Kostnader för mat

Ålder

Heldag

Halvdag

0-6

66 kr

36 kr

7-12

77 kr

40 kr

13-

89 kr

48 kr

Kontakta Björkstugan‌

Björkhyttevägen 99 A

711 33 Lindesberg


Marita Björkman

marita.bjorkman@lindesberg.se

Enhetschef

0581-812 04

 

Senast uppdaterad 2018-06-01