Pedagogiskt IT-stöd

En kommunövergripande verksamhet som är en särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

Pedagogiskt IT-stöd är en resurs som i huvudsak ska främja elever i behov av särskilt stöd med fokus på IT-användning. Det pedagogiska IT-stödet kan dock med fördel användas till alla elever för att nå en högre måluppfyllelse.

Kontakt
claes.wilson@lindesberg.se
0581-833 08

Senast uppdaterad 2018-06-01