Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Träningsskola

Välkommen till Träningsskolan Lindbacka!

Lindbacka grundsärskola inriktning träningsskola är lokaliserad vid Brotorpsskolan norra. Träningsskolan kallas också för Opalen.

För en elev som antagits till särskolan och som skolan bedömer inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen läser eleven istället enligt inriktning träningsskolan. I träningsskolan läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Utbildningen i träningsskolan ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig. Träningsskolan omfattar årskurserna 1-9 och erbjuds bara de elever som tillhör särskolans målgrupp.

Ämnesområden i träningsskolan

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

För att tillhöra särskolans målgrupp krävs två saker

  1. Att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning, (tidigare benämnt utvecklingsstörning), eller har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.
  2. Att eleven bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav och inte heller grundsärskolans kunskapskrav.

Utbildningen i träningsskolan följer träningsskolans läroplan och kursplaner och är anpassad för elevens behov och förutsättningar.

Kontakta träningsskolan

Träningsskolan, Brotorpsskolan norra
Ruddammsgatan, 711 34 Lindesberg


Gunnar Stengarn

gunnar.stengarn@lindesberg.se

Rektor

0581-811 81

Ingalill Hansen

ingalill.hansen@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning träningsskolan

0581-813 89


Relaterad information

Senast uppdaterad 2020-02-25