Ny skolbyggnad Björkhagaskolan

Den 20 augusti 2018 invigdes den första av två helt nya skolbyggnader på Björkhagaskolan.

Idag har Björkhagaskolan kapacitet att ta emot 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Med utbyggnaden ska Björkhagaskolan i framtiden kunna ta emot 550 elever.

Den röda skolbyggnaden i två plan rymmer bland annat nya moderna undervisningssalar för musik. Det är högt i tak med färgglad interiör och mycket ljusinsläpp. Byggnaden förbinds med den äldre delen av skolan med en inglasad gångbro.

I skolans huvudbyggnad är mottagningsköket rustat och matsalen är utbyggd. Nytt golv är lagt och väggarna pryds av stora akustikplattor för att dämpa ljudnivån. Även nytt låssystem och larm är installerat i alla byggnader. Angöringen till skolan för buss, taxi och bilar är också ombyggd så att den är säker vid lämning och hämtning av elever.

Utemiljön rymmer två nya multiarenor, en ny fotbollsplan och förbättrad lekutrusning för lågstadiet. Arbete pågår även med en helt ny gymnastiksal som ska stå färdigt till årsskiftet 2019.

Mer information: Lena Warvne, rektor 072-20 11 423

Senast uppdaterad 2019-04-03