Arbetets planering och organisation

Byggnadsarbetena delas in i olika etapper med separata delstartbesked och kontrollplaner. Detta för att kunna lämna slutbesked efter slutsamråd i varje etapp.

Brotorp skolan (årskurs 1-6) hus 1-7 på apd-plan
Lindbackaskolan (årskurs 7-9) hus 8 -12 på apd-plan

Förslag på etappindelningar:

Brotorp:
etapp 1 – hus 7 färdigställt maj 2020
etapp 2 - hus 1,3, 2021
etapp 3- hus 2, 4,5 sommaren 2021

Lindbacka:
etapp 4-hus 9 dec 2020
etapp 5-hus 8,11,14 jan 2021
etapp 6-hus 10 maj 2021
etapp 7 hus 12, 15

Senast uppdaterad 2019-10-21