Översikt-arbetsmiljöplan (APD)

Innan byggarbetsplatsen etableras tas en arbetsmiljöplan fram.

En dispositionsplan för arbetsplatsen (APD-plan) upprättas alltid när man planerar in till exempel utrymme för byggbodar, verkstäder och upplag, samt för hur förbindelseleder och transportanordningar ska gå under byggtiden. Detta för att gå en överskådlig bild hur man ska ta sig till alla platser där man behöver arbeta.

På den här planen går det även att få en översikt över nya byggnader och dess omgivningar.

Förklarande text utmärkta byggnader på ritningen 7-13

Hus 7, tillbyggnad Brotopsskolan
Hus 8, Huskropp i två plan, nedre plan - nytt tillagningskök och matsal, övre plan- lokaler för specialklass, autistklasser och NO-salar
Hus 9, Huskropp i två plan, plan 1 och 2 för särskolan, plan 3 administration elevhälsa
Hus 10, Huskropp i fyra plan, plan 1 - slöjd, musik och bildsalar, plan 2-4, lärosalar
Hus 11, Huskropp i två plan, plan 1- fritidsutrymmen och bibliotek, plan 2 - hemkunskapssalar och personalutrymmen
Hus 12, Två idrottshallar
Hus 13, Befintlig ishall med ny cafeteria

Senast uppdaterad 2019-10-21