Lägesrapport från byggarbetsplatsen

Lägesrapporten fylls på kontinuerligt.

2019-12-04

Hus 7 - Brotorpsskolans tillbyggnad

Regling av innerväggar pågår.
Färgsättningen är klar.

Hus 8 - Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

Arbete med yttertak pågår.
Fasadarbete pågår.

Hus 9 - Särskola och administration

Ljusgården är klar.
Tätning av tak pågår.
Regling av innerväggar ska påbörjas.

Hus 10 - Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

Våningsplanen är klarar.
Arbete med ventilationsrummet pågår.

Hus 11 - Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Arbete med våningsplan pågår.

Hus 12 - Idrottshall

Grundarbete för bottenplatta.

Utemiljö

Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.

2019-10-21

Arbetet har under sommaren och hösten gått mycket bra och byggnationen följer tidplanen.

  • På Brotorpsskolan har monering av fabriksgjorda väggar påbörjats.
  • Montering av stomme på hus 9 (särskola och administration) är klar.
  • Montering av hus 10 (elevsalar) och hus 8 (kök, matsal, no-salar, autistklasser och A28) pågår.
  • Grundarbetet till idrottshall har påbörjats.

Sammanträden med Jordkullen (markentreprenören) och KGM (golv, vikväggar och utrustning i idrottshallarna) genomfördes 2019-09-26. Vissa justeringar gjordes och därefter är ritningarna i stort sett klara.

Genomgång av fast inredning på hela Lindbackaskolan pågår.

Senast uppdaterad 2019-12-04