Lägesrapport från byggarbetsplatsen

Lägesrapporten fylls på kontinuerligt.

2019-10-21

Arbetet har under sommaren och hösten gått mycket bra och byggnationen följer tidplanen.

  • På Brotorpsskolan har monering av fabriksgjorda väggar påbörjats.
  • Montering av stomme på hus 9 (särskola och administration) är klar.
  • Montering av hus 10 (elevsalar) och hus 8 (kök, matsal, no-salar, autistklasser och A28) pågår.
  • Grundarbetet till idrottshall har påbörjats.

Sammanträden med Jordkullen (markentreprenören) och KGM (golv, vikväggar och utrustning i idrottshallarna) genomfördes 2019-09-26. Vissa justeringar gjordes och därefter är ritningarna i stort sett klara.

Genomgång av fast inredning på hela Lindbackaskolan pågår.

Senast uppdaterad 2019-10-21