Studie och yrkesvägledning - SYO

Dina studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas.

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för dig som elev där skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja dig.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Lindeskolan

Namn och e-post

Telefon

Jessica Olsen-Nordström

jessica.olsen-nordstrom@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare

0581-813 61

072-018 70 57


Fröviskolan

Namn och e-post

Telefon

Jonas Cederulf
jonas.cederulf@lindesberg.se
Studie- och yrkesvägledare

0581-833 41


Stadsskogsskolan

Namn och e-post

Telefon

Cecilia Eklund

cecilia.eklund@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare

076-725 76 56


Storåskolan

Namn och e-post

Telefon

Kenneth Andersson

kenneth.andersson@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare

070-091 73 19


Vuxenutbildning

Namn och e-post

Telefon

Helene Broberg
helene.broberg@lindesberg.se
Vägledare

0581-816 04

Nina Sundberg
nina.sundberg@lindesberg.se
Vägledare

0581-816 14

Telefontid och besökstid för enstaka frågor på max 10 minuter, i annat fall gäller tidsbokning. Måndag-torsdag klockan 8.15-9.30 och 10.00-11.30.


Senast uppdaterad 2019-10-14