Nationella prov

Nationella prov görs alltid i

  • Engelska 5 och Engelska 6
  • Svenska 1/Svenska 1 som andra språk
  • Svenska 3/Svenska 3 som andra språk
  • Matematik - Alla gymnasiekurser (tiderna för matematik läggs ut vid behov)
Datum för nationella prov

Kurs

Provdatum

Tid

Sal

Svenska 1 (VT 2020)

17-nov (Läsprov)

09:00-12.00

Smedjan 1

Svenska 1 (VT 2020)

24-nov (Skrivprov)

09:00-12:00

Kättingen/Ässjan

Engelska 6

18-nov (Writing)

08:30-10:00

Masugnspipan

Engelska 6

25-nov (Readning/listening)

08:30-11:30

Masugnspipan

Svenska som andraspråk 3 (2018)

17-nov

07:40

Kättingen/Ässjan

Engelska 5

25-nov (Writing)

10:30-12:00

Masugnspipan

Engelska 5

25-nov (Readning/listening)

12:00-15:00

Masugnspipan

 

Senast uppdaterad 2020-09-17