Nationella prov

Nationella prov görs alltid i:

  • Engelska 5 och Engelska 6
  • Svenska 1/Svenska 1 som andra språk
  • Svenska 3/Svenska 3 som andra språk
  • Matematik: Alla gymnasiekurser (tiderna för matematik läggs ut vid behov)
Datum för nationella prov

Engelska 5

Onsdag 29 april
(writing)

Kl: 9.00 – 10.45
(Obs: kom en kvart innan)

Sal: Pipan


Torsdag 7 maj
(reading and listening)

Kl 09.00 – 11.45
(Obs: kom en kvart innan)

Sal: Pipan

Engelska 6

Onsdag 29 april
(writing)

Kl: 9.00 – 10.45
(Obs: kom en kvart innan)

Sal: Pipan


Torsdag 7 maj
(reading and listening)

Kl 10.15 – 13.00
(Obs: kom en kvart innan)

Sal: Pipan

Svenska 1/Svenska 1 som andraspråk

Tisdagen 21/4
(läsförståelse)

Kl: 08:15

Sal: Kättingen


Tisdagen 28/4
(skriftligt)

Kl: 08:15

Sal: Kättingen

Svenska 3/Svenska 3 som andraspråk

Tisdagen 5/5
(skriftligt)

Kl: 07:30

Sal: Pipan


Senast uppdaterad 2020-01-17