Regler kring slutprov

Den som skriver slutprov:

  • Ska placera ytterkläder, väskor och avstängda mobiltelefoner enligt provvaktens anvisningar och får inte medtas till skrivplatsen.
  • Hjälpmedel som är tillåtna under provtiden specificeras under rubriken tillåtna hjälpmedel.
  • Inga läroböcker får användas under provtiden.
  • Det är inte tillåtet att besöka andra hemsidor än provsidan och inte heller gå in på gamla uppgifter. Masugnen/NTI kan kontrollera detta både under och efter provet.
  • OBS! Om uppgiften är att skriva en uppsats använder du WordPad INTE Microsoft Word.
  • Du ansvarar själv för att spara med jämna mellanrum.
  • När du ser att filen är korrekt uppladdad på provsidan och du lämnat in uppgifterna, så raderar du filen från datorn och tömmer papperskorgen på datorns skrivbord.

Tillåtna hjälpmedel (Obs! Endast vid slutprov)
Matematikkurser: Miniräknare, linjal och formelblad
Svenska som andra språk: Tvåspråkig ordlista i bokform

Senast uppdaterad 2020-01-13