Personal på Masugnen

Ledning

Molin, Mattias
0581-816 05
mattias.molin@lindesberg.se

Rektor sfi och enhetschef Samverkansenheten

Pernros-Eriksson, Catrine
0581-816 16
catrine.pernros-eriksson@lindesberg.se

Rektor

Sjöberg, Magnus
0581-816 21
magnus.sjoberg@lindesberg.se

Förvaltningschef/Tillförordnad enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Studievägledare

Broberg, Helene
0581-816 04
helene.broberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare.

Sundberg, Nina
0581-816 14
nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Administration

Ali, Mohammed
0581-816 80
mohammed.ali@lindesberg.se

Vaktmästare

Bertilsson, Jaana
0581-816 10
jaana.bertilsson@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Dino, Dalal
0581-816 18
dalal.dino@lindesberg.se

Utbildningskoordinator sfi

Fantenberg, Ann-Sofie
0581-816 19
ann-sofie.fantenberg@lindesberg.se

Konferensvärdinna. Café och lokalbokning.

Henriksson, Mathias
0581-816 22
mathias.henriksson@lindesberg.se

Webbansvarig

Nilsson-Klack, Per
0581-816 27
per.nilsson@lindesberg.se

Utbildare/koordinator sfi

Ostrowska, Aneta
0581-816 19
aneta.ostrowska@lindesberg.se

Konferensvärdinna. Café och lokalbokning.

Österberg, Monika
0581-816 02
monika.osterberg@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör.

Arbetsmarknadsenheten

Almadfa, Rahf
079-0604527
rahf.almadfa@lindesberg.se

Servicevärd medborgarservice/projektledare

Bedoui-Kollgard, Hannen
0581-816 71
hannen.bedoui-kollgard@lindesberg.se

Handläggare

Einarsdotter, Eja
0581-816 53

eja.einarsdotter@lindesberg.se
Handledare

Eliassi, Farhad
0581-810 98
farhad.eliassi-sarzali@lindesberg.se

Arbetsledare Serviceteamet

Kevric, Mirel
0581-816 23
mirel.kevric@lindesberg.se

Aktivitetsassistent "All in"

Labermo, Kari
0581-816 73
kari.labermo@lindesberg.se

Handledare

Niklasson, Kenneth
0581-816 11
kenneth.niklasson@lindesberg.se

Aktivitetsledare "All in"

Norberg, Pirkko
0581-816 42
pirkko.norberg@lindesberg.se

Handledare

Rahman, Abdi
0581-816 24
abdi.rahman@lindesberg.se

Handledare (tjänstledig)

Phersson, Marianne
0581-816 63
marianne.phersson@lindesberg.se

Handläggare Arbetsmarknad - Ekonomi.

Persson, Sven-Erik
0581-812 94
sven-erik.persson@lindesberg.se

Arbetsledare Serviceteamet

Shakir, Fatin
0581-816 71
fatin.shakir@lindesberg.se

Flyktinghandläggare

Skogdalen, Tobias
0581-812 24
tobias.skogdalen@lindesberg.se

Praktiksamordnare

Storbacka, Bengt
0581-816 40
bengt.storbacka@lindesberg.se

Handläggare

Lärare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Andersson, Anna-Lena
0581-816 15
anna-lena.andersson@lindesberg.se

Lärare

Andersson, Annika
0581-816 15
annika.andersson@lindesberg.se

Lärare

Droudi, Satu
0581-816 07
satu.droudi@lindesberg.se

Lärare

Issa, Essam

0581-816 13
esamia17@utb.lindesberg.se

Språkstödjare

Järlstam, Elisabet
0581-810 60
elisabet.jarlstam@lindesberg.se

Lärare

Karlsson, Åsa
0581-816 15
asa.karlsson@lindesberg.se

Lärare

Larsson, Anna
0581-816 15
anna.m.larsson@lindesberg.se

Lärare

Laurberg, Pedro
0581-816 13
pedro.laurberg@lindesberg.se

Lärare

Mohammed, Ali
0581-816 13
ali.mohammed@lindesberg.se

Språkstödjare

Rehnberg, Per-Owe
0581-816 13
per-owe.rehnberg@lindesberg.se

Lärare

Troedsson, Michael
0581-816 13
michael.troedsson@lindesberg.se

Lärare

Kommunal vuxenutbildning (särvux, grundvux, gymnasial utbildning)

Englund, Pär
0581-816 20
par.englund@lindesberg.se

Lärare samhällskunskap, historia och studielyftet

Eriksson, Lena
0581-816 20
lena.eriksson@lindesberg.se

Lärare engelska

Fernström Holmberg, Solweig
0581-816 08
solweig.holmberg@lindesberg.se

Utbildningsassistent

Lindquist, Marie
0581-816 08
marie.lindquist@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Lundin, Per-Erik
0581-816 20
per-erik.lundin@lindesberg.se

Lärare matematik

Otter, Göran
0581-810 13
goran.otter@lindesberg.se

Lärare data

Persson, Ann
0581-816 62
ann.persson@lindesberg.se

Specialpedagog Lärvux

Westin, Eleonor
0581-816 08
eleonor.westin@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Teknikcollege

Andersson, Mikael
0581-816 55
mikael.u.andersson@lindesberg.se

Lärare svets

Hansen, Jonny
0581-816 39
jonny.hansen@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Holmberg, Jan
0581-816 55
jan.holmberg@lindesberg.se

Lärare svets

James, Ezekiel
0581-816 54
ezekiel.james@lindesberg.se

Handläggare

Engman, Daniel
0581-816 39
daniel.engman@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Vård- och omsorgscollege

Eriksson, Tina
0581-816 25
tina.m.eriksson@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Gruvald, Erika
0581-816 09
erika.gruvald@lindesberg.se

Yrkeslärare, utbildningsledare, YH tandsköterska

Kvarnlöf, Sara
0581-816 70
sara.kvarnlof@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Wall Lindh, Jessica
0581-810 93
jessica.bornedal@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Senast uppdaterad 2019-09-16