Personal på Masugnen

Ledning

Conejeros, Zila
0581-816 50
zila.conejeros@lindesberg.se

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Pernros-Eriksson, Catrine
0581-816 16
catrine.eriksson@lindesberg.se

Rektor

Sjöberg, Magnus
0581-816 21
magnus.sjoberg@lindesberg.se

Förvaltningschef

Studievägledare

Broberg, Helene
0581-816 04
helene.broberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare.

Sundberg, Nina
0581-816 14
nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Administration

Ali, Mohammed
0581-816 80
mohammed.ali@lindesberg.se

Vaktmästare

Bertilsson, Jaana
0581-816 10
jaana.bertilsson@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Dino, Dalal
0581-816 18
dalal.dino@lindesberg.se

Projektledare Motiveramera

Fantenberg, Ann-Sofie
0581-816 19
ann-sofie.fantenberg@lindesberg.se

Konferensvärdinna. Café och lokalbokning.

Issa, Essam

0581-816 34
essam.issa@lindesberg.se

Koordinator/inskrivningsansvarig SFI

Henriksson, Mathias
0581-816 22
mathias.henriksson@lindesberg.se

Webbansvarig

Nilsson-Klack, Per
0581-816 27
per.klack@lindesberg.se

Utbildare/koordinator sfi

Ostrowska, Aneta
0581-816 19
aneta.ostrowska@lindesberg.se

Konferensvärdinna. Café och lokalbokning.

Österberg, Monika
0581-816 02
monika.osterberg@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör.

Arbetsmarknadsenheten

Abdulahi, Abdinour
0581-816 24
abdinour.abdulahi@lindesberg.se

Delprojektledar, hubbar för digital kompetens

Arenvang, Marie
0581-816 11
marie.arenvang@lindesberg.se

Handläggare

Bedoui-Kollgard, Hannen
0581-816 71
hannen.bedoui-kollgard@lindesberg.se

Handläggare

Einarsdotter, Eja
0581-816 53

eja.einarsdotter@lindesberg.se
Handledare/bilpoolsansvarig

Eliassi, Farhad
0581-810 98
farhad.eliassi-sarzali@lindesberg.se

Arbetsledare Serviceteamet

Labermo, Kari
0581-816 73
kari.labermo@lindesberg.se

Handledare

Norberg, Pirkko
0581-816 42
pirkko.norberg@lindesberg.se

Handledare

Phersson, Marianne
0581-816 63
marianne.phersson@lindesberg.se

Handläggare Arbetsmarknad - Ekonomi.

Persson, Sven-Erik
0581-812 94
sven-erik.persson@lindesberg.se

Arbetsledare Serviceteamet

Shakir, Fatin
0581-816 71
fatin.shakir@lindesberg.se

Flyktinghandläggare

Skogdalen, Tobias
0581-812 24
tobias.skogdalen@lindesberg.se

Praktiksamordnare

Storbacka, Bengt
0581-816 40
bengt.storbacka@lindesberg.se

Handläggare

Östman, Pontus
079-0604541
pontus.ostman@lindesberg.se

Serviceassistent

Yakdi, Maha
079-0710535
maha.yakdi@lindesberg.se

Språkstöd

Lärare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Andersson, Anna-Lena
0581-816 15
anna-lena.andersson@lindesberg.se

Lärare

Andersson, Annika
0581-816 31
annika.andersson@lindesberg.se

Lärare

Droudi, Satu
0581-816 07
satu.droudi@lindesberg.se

Lärare

Järlstam, Elisabet
0581-810 60
elisabet.jarlstam@lindesberg.se

Lärare

Karlsson, Åsa
0581-816 33
asa.karlsson@lindesberg.se

Lärare

Larsson, Anna
0581-816 30
anna.m.larsson@lindesberg.se

Lärare

Laurberg, Pedro
0581-816 32
pedro.laurberg@lindesberg.se

Lärare

Troedsson, Michael
0581-816 13
michael.troedsson@lindesberg.se

Lärare

Kommunal vuxenutbildning (särvux, grundvux, gymnasial utbildning)

Englund, Pär
0581-816 20
par.englund@lindesberg.se

Lärare samhällskunskap, historia och studielyftet

Eriksson, Lena
0581-816 20
lena.eriksson@lindesberg.se

Lärare engelska

Gruvald, Erika
0581-816 09
erika.gruvald@lindesberg.se

Yrkeslärare, utbildningsledare, YH tandsköterska

Fernström Holmberg, Solveig
0581-816 08
solveig.holmberg@lindesberg.se

Utbildningsassistent

Jonsson-Ermedahl, Gunilla
0581-816 08
gunilla.ermedahl@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Lindkvist, Marie
0581-816 08
marie.lindkvist@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Lundin, Per-Erik
0581-816 20
per-erik.lundin@lindesberg.se

Lärare matematik

Otter, Göran
0581-810 13
goran.otter@lindesberg.se

Lärare data

Tuomisto, Hanna
0581-816 62
hanna.tuomisto@lindesberg.se

Specialpedagog Lärvux

Tyrfors, Sten
0581-816 08
sten.tyrfors@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Westin, Eleonor
0581-816 08
eleonor.westin@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Teknikcollege

Andersson, Mikael
0581-816 55
mikael.andersson2@lindesberg.se

Lärare svets

Hansen, Jonny
0581-816 39
jonny.hansen@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Holmberg, Jan
0581-816 55
jan.holmberg@lindesberg.se

Lärare svets

James, Ezekiel
0581-816 54
ezekiel.james@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Engman, Daniel
0581-816 39
daniel.engman@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Vård- och omsorgscollege

Eriksson, Tina
0581-816 25
tina.m.eriksson@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Kvarnlöf, Sara
0581-816 70
sara.kvarnlof@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Wall Lindh, Jessica
0581-810 93
jessica.bornedal@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Senast uppdaterad 2020-09-03