Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Prövning

Prövning är till för den som vill pröva för betyg på sfi, men inte studerar på sfi. Det är också en möjlighet för den som vill höja sitt nuvarande betyg. Om man uppnår samtliga kunskapsmål för den kurs man prövar i ger prövningen betyg.

Betyg

När studerande genomfört prövning med nationella slutprov såväl muntligt som skriftligt sätter utbildaren betyg. Betygskriterierna följer för sfi för vad som krävs för att få betygen E till A för genomförd prövning.

Prövningar

Vi har prövningar vid några tillfällen varje år. Du anmäler dig till en prövning genom att skriva ut och fylla i anmälningsblanketten. Du blir sedan kallad till ett prövningstillfälle. Innan prövningen gör du ett nivåprov för att få en aktuell bedömning av din språknivå.

Anmälan och betalning

Avgiften är 500 kronor per prövning som betalas med kort i samband med prövningstillfället. Observera att avgiften inte återbetalas.

Skriv ut anmälningsblanketten, Anmälan sfi - prövningPDF och skicka den till

Masugnen
Sfi-prövning
Sinderstalpsvägen 1
711 31 Lindesberg

Senast uppdaterad 2020-04-01