Behörighetskrav tandsköterskeutbildning

Utbildningsbakgrund

Behörighet §1 Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som

 • har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 • genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1

För att vara behörig sökande ska du uppfylla något av ovanstående alternativ samt

 • ha lägst betyget E i Svenska 2/Svenska som andra språk 2, Engelska 5 och någon av kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c
 • eller ha lägst betyget G i kurserna Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska A och Matematik A
 • eller minst betyg 3 i motsvarande kurser i en äldre kursform

Urval

 1. Betyg som styrker behörighet.
 2. Yrkeserfarenhet:
  Ett års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid ger 4 poäng.
  Ett års dokumenterad yrkeserfarenhet inom tandvård/vård och omsorg dubblerar ovanstående poäng till 8 poäng.

Senast uppdaterad 2018-06-01