Vanliga frågor och svar om tandsköterskeutbildningen

I tandsköterskeutbildningen har vi många återkommande frågor. Vi sammanställt de vanligaste frågorna med tillhörande svar.

Hur många sökande brukar utbildningen ha?

Sökstatistiken till utbildningen ser ut så här:

 • 2008 85 sökande
 • 2009 85 sökande
 • 2011 167 sökande
 • 2012 325 sökande
 • 2014 153 sökande
 • 2015 322 sökande
 • 2017 189 sökande

Hur många platser har utbildningen?

Utbildningen har 20 platser.

Vilka arbetsuppgifter har en Tandsköterska?

Som Tandsköterska kommer Du att vara ”spindeln i nätet”. Du kommer att assistera tandläkaren, ta röntgenbilder, arbeta i sterilen med rengöring av instrument, arbeta i receptionen med tidbokning, telefonsamtal och betalning. Du kommer att kunna ha egna patienter, arbeta med information i skolklasser och föräldragrupper. Du kommer att få lägga anestesi.

Vilka egenskaper är bra att ha om man vill arbeta som tandsköterska?

Du ska tycka om att arbeta med människor i alla åldrar. Du måste kunna samarbeta med andra och vara flexibel, lyhörd och ödmjuk. Du ska ha god fysik då arbetet är påfrestande för nacke, axlar och rygg. Du ska inte ha anlag för allergier.

Är det svårt att komma in på utbildningen?

De senaste åren har vi haft 16-9 sökande per plats. Det medför att konkurrensen om platserna är hård. Vi rekommenderar alla som är intresserade av utbildningen att söka.

Är jag garanterad en plats om jag skickar in ansökan snabbt?

Ingen är garanterad en plats. Ansökan är öppen till sista ansökningsdag. Först efter den kommer alla ansökningar att gås igenom.

Hur går urvalet till?

Efter sista ansökningsdag kommer alla inkomna ansökningar att gås igenom. De är viktigt när du skickar in din ansökan att du bifogar de dokument som efterfrågas i form av betyg och intyg på arbetslivserfarenhet. Det är endast de kompletta ansökningarna dvs de som styrker din behörighet för utbildningen genom betyg, de dokument som styrker din arbetslivserfarenhet med betyg från arbetsgivare som går vidare i antagningen. Nästa steg är att vi prövar din behörighet mot den förordning som styr YH utbildning. Vi går igenom din arbetslivserfarenhet och poängsätter den utifrån de intyg du har skickat in. Till grund för urval ligger behörighet och arbetslivserfarenhet.

Vilka ämnen kommer jag att läsa under utbildningen?

Under utbildningen kommer du att läsa elva teorikurser.

 • Administration och organisation
 • Anatomi, anestesi och farmakologi
 • Material och miljö
 • Odontologi 1
 • Odontologi 2
 • Oral hälsa 1
 • Oral hälsa 2
 • Vårdhygien och smittskydd
 • Munhålan och tändernas anatomi
 • Teamtandvård
 • Examensarbete

Utbildningen är till 2/3 delar en naturvetenskaplig utbildning.

Utöver de elva teorikurserna kommer du att genomföra tre LIA Lärande i arbetslivet kurser. Dessa kommer att genomföras på en Folktandvårdsklinik eller hos en Privatpraktiserande tandläkare.

LIA 1 omfattas av tre veckor, LIA 2 av fem veckor och LIA 3 av åtta veckor.

Som utbildningsanordnare betalar vi ingen ersättning till någon LIA klinik.

För att du ska kunna få en anställning som Tandsköterska ska du ha lägst betyget G i samtliga teori och LIA kurser.

Kan jag arbeta heltid under studietiden?

Utbildningen är en heltidsutbildning vilket är lika med att arbeta heltid. Vi avråder från att samtidigt som utbildningen pågår arbeta heltid. Under dina LIA veckor ska du närvara på kliniken 35 timmar per vecka.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen i form av undervisning, metodövningar, seminarier mm är kostnadsfri. Du bekostar själv din kurslitteratur, resor till och från utbildningen samt eventuella resor till och från din LIA plats. Utbildningen är studiemedelsberättigad vilket innebär att du kan söka studiemedel i form av bidrag och lån från CSN. Då utbildningen är en YH utbildning är det dina veckor på Högskola/Universitetsnivå som du kommer att använda dig av.

Hur vet jag att min ansökan har kommit fram?

När din ansökan har blivit diarieförd hos oss, kommer vi att skicka en bekräftelse till dig att vi har tagit emot din ansökan. Bekräftelsen skickas med vanlig post till den adress som du har uppgett i ansökan den skickas med B-post.

När får jag veta om jag har kommit in på utbildningen?

Om du söker till en utbildningsomgång som startar i augusti kommer du att få ditt antagningsbesked i mitten av juni. Om du söker till en utbildningsomgång som startar i januari kommer du att få ett Antagningsbesked i början av december.

I ditt antagningsbesked kommer det att stå om du är Antagen, Reserv eller Inte antagen. Om du är Antagen kommer du få en vecka på dig att tacka Ja eller Nej till din plats. Om du är reserv kommer du att få ett reservnummer och vi kommer att kontakta dig under förutsättning att en reservplats uppstår.

Hur ofta ska jag åka till Lindesberg?

Under de 65 veckor som utbildningen pågår kommer vi att ha tio sammankomster här i Lindesberg. Du förväntas närvara på dessa som kommer att bestå av föreläsningar, seminarier, metodövningar och tentamen.

Under de tre första veckorna i utbildningen kommer du att vara här måndag – onsdag eller onsdag-fredag. Det innebär att du under dessa veckor har klarat av tre av tio sammankomster. Resterande sammankomster kommer att bestå av tre till fem dagar här i Lindsberg.

Vissa av sammankomsterna kommer att bestå av metodövningar. Dessa görs på lördagar på Folktandvårdens klinik i Lindesberg. Elever som är långväga gör sin metodövning i samband med närträffs dagarna. Elever som bor inom pendlingsavstånd gör sin metodövning lördagen därefter.

Var ska jag göra min LIA?

Du kommer att göra din LIA Lärande i arbetslivet på en Folktandvårdsklinik eller hos en Privatpraktiserande tandläkare på din hemort eller på en ort inom pendlingsavstånd från din hemort.

Hur ofta kommer jag att göra LIA?

Du kommer att göra LIA under tre tillfällen, ett per termin. LIA 1 omfattas av tre veckor. LIA 2 omfattas av fem veckor och LIA 3 omfattas av åtta veckor.

Innan LIA veckorna kommer du under din fjärde studievecka att få gå ut på ett Arbetsplatsbesök på en Folktandvårdsklinik eller hos en Privatpraktiserande tandläkare. Detta för att du snabbt ska komma ut och få se vad yrket innebär och få en inblick i dina framtida arbetsuppgifter.

Var kan jag bo när jag är i Lindesberg och vem bekostar mitt boende?

De flesta av våra studerande bor på Stadshotellets vandrarhem eller i Lindesbergs golfklubbs stugby. Den sistnämnda ligger granne med utbildningen. Den förstnämnda ligger på ca 15 minuters promenad avstånd från utbildningen. För mer information besök www.bergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du bekostar själv ditt boende.

Är det många tentor i utbildningen?

I utbildningen ingår fem salstentamens tillfällen. Dessa skrivs på Masugnen eller i din hemkommun. Det finns idag flertalet kommuner som inte erbjuder möjlighet till att tentera på hemorten. Vi som utbildningsanordnare tar reda på hur det ser ut i din kommun. Om din hemkommun inte kan erbjuda dig denna möjlighet blir du hänvisad att tentera på Masugnen. Det förekommer att man som elev får betala en avgift på 50 – 300 kronor för varje tentamenstillfälle. Denna avgift betalas av eleven själv.

Om jag har läst Tandsköterskeutbildningen och senare kommer på att jag vill bli Tandhygienist. Kan jag då få Tandhygienistutbildningen nedkortat?

Nej, du kan inte tillgodoräkna dig någonting från Tandsköterskeutbildningen i Tandhygienistutbildningen. Detta då den första är en Yrkeshögskoleutbildning och den andra är en Högskoleutbildningen. Du kommer givetvis att ha nytta av det du har lärt dig i Tandsköterskeutbildningen om du senare läser Tandhygienistutbildningen.

Senast uppdaterad 2018-06-01