Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan arbetsliv inom vård och omsorg och utbildningsanordnare. Det är inte, som man kanske kan tro av namnet, en specifik skola eller utbildning.

Målsättningen med det regionala samarbetet inom Vård- och omsorgscollege Örebro län är att få fler att utbilda sig och att efter utbildning arbeta inom vård och omsorg. VO-College Örebro län ska arbeta för att höja kvaliteten och attraktiviteten både inom utbildningarna och i arbetslivet.

Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar ska samarbetet bidra till att studerande blir anställningsbara och/eller kan erbjudas tydliga karriärvägar och vidareutbildning på eftergymnasial nivå. Både studerande och redan anställda ska få utbildning och kompetensutveckling inom VO-College.

Genom att de samlade resurserna i länet utnyttjas mer effektivt ska det leda till en tryggad kompetensförsörjning inom vård- och omsorg i Örebro län. Slutmålet är god vård och omsorg för länets invånare.

Kontakt

Catrine Pernros-Eriksson, Rektor
catrine.eriksson@lindesberg.se
0581-816 16

Senast uppdaterad 2020-07-02