Vård och omsorg (Gy)

Vi har utbildningen för dig som leder till ett yrke med stort framtida rekryteringsbehov!

Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor. Genom vår utbildning får du grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Utbildningen består av obligatoriska kurser, fyra olika inriktningar där den studerande väljer en av dessa samt två av de valbara kurserna. De teoretiska studierna varvas med arbetsförlagd utbildning.

Förkunskapskrav

  • Grundskolekompetens
  • Godkänt betyg i svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

Senast uppdaterad 2018-10-25