Ansök om bygglov

Du behöver i de flesta fall ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad. Du kan också behöva ansöka om rivningslov och marklov.

Vad gäller för det jag vill bygga?

På sidan Behöver jag bygglov? hittar du information om vad som gäller för det du vill bygga.

Förbered dig

När du har tagit reda på vad som gäller för ditt bygge kan det även vara bra att läsa om hur bygglovsprocessen går till för att förbereda dig på bästa sätt.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post eller skicka in via e-post. Blanketten finns på e-tjänstsidan.

Handläggningstid

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Hur länge gäller ett bygglov?

När du har fått ditt bygglov behöver du börja bygga inom två år och färdigställa bygget inom fem år.

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov om ditt bygge ska finnas under en begränsad tid och om du inte kan få ett permanent bygglov på grund av detaljplanen för din fastighet. Det tidsbegränsade bygglovet gäller i högst tio år men kan förlängas med högst fem år i taget.

När du har ett tidsbegränsat bygglov behöver du ta bort bygget när giltighetstiden för lovet går ut.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad