Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Lindesbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur lindesberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lindesberg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Meddela oss vilket innehåll du behöver som inte är tillgängligt.

Svarstiden är normalt någon eller några dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet via formuläret Lämna synpunkter eller förbättringsideér till oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

  • En del sidor i pdf-filer är inskannade och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.
  • Alternativtexter som läses upp vid uppläsning av innehåll saknas på flera ställen.
  • Ifyllnadsstöd i formulär saknas på en del ställen.

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Oskäligt betungande anpassning

Lindesbergs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har pdf-filer på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga.

Hur vi testar webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av hela lindesberg.se med webbpubliceringsverktyget Sitevisions egen validerings-, länk- och tillgänglighetskontroll vid publicering.

Vi genomför länk- och tillgänglighetskontroll en gång i månaden på hela webbplatsen med hjälp av Sitevisions inbyggda funktion.

Varje sida kontrolleras vid publicering med Sitevisions inbyggda länk- och tillgänglighetskontroll.

Webbplatsen publicerades 1 juni 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 juni 2023.

Senast uppdaterad