Om webbplatsen

Webbplatsens innehåll och ansvar

Informationsansvar följer med verksamhetsansvar. Det innebär att varje enhet ansvarar för att den information som man publicerar på webbplatsen är korrekt, saklig och förankrad.

Kommunens kommunikatör och webbsamordnare ansvarar för struktur, form, övergripande innehåll och utveckling av webbplatsen. Styrgrupp är kommunens förvaltningschefsgrupp.

Lindesbergs kommuns webbplats är skapad med webbpubliceringsverktyget SiteVision. Med hjälp av publiceringsverktyget kan redaktörerna lägga ut material utan några som helst html-kunskaper.

Lyssna på webbplatsen

Webbplatsen använder tjänsten Readspeaker för att läsa upp innehållet.

Länkar, bilder och dokument

Länkar till andra ställen på webbplatsen öppnas i samma fönster. Länkar som leder till andra webbplatser samt bifogade dokument öppnas automatiskt i ett nytt fönster.

Alla bilder och länkar ska vara försedda med en förklarande text som syns när du för muspekaren över dem.

Bifogade filer

Det flesta bifogade filer som läggs ut på webbplatsen är i PDF-format. Även Word- och Exceldokument kan förekomma. För att kunna läsa eller öppna PDF-dokument måste du ha Adobe Reader installerat på din dator. På Adobes webbplats kan du ladda ned Acrobat Reader gratis.

Bilder och grafik

Bilder och grafik på hemsidan skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att bilderna inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering av bilder till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av bilderna oavsett metod. Bilderna på webbplatsen får inte användas utan fotografernas medgivande.

BUS - Bildupphovsrätt i Sverige

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd förån rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande elle mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bildupphovsratt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-545 533 80 eller e-post bildupphovsratt@bildupphovsratt.se.

Senast uppdaterad