Anmälan för att installera kamin eller eldstad

Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får installera eller ändra en eldstad eller kamin. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om det påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt behöver du ansöka om bygglov.

Behöver jag bygglov?

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller rökkanal så behöver du göra en anmälan. Du behöver oftast inte ansöka om bygglov.

Du kan behöva ansöka om bygglov om det framgår av områdesbestämmelser eller om byggnaden eller området har kulturvärden.

Vad är områdesbestämmelser?

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länskartan för Örebro län för att ta reda på om ditt område har områdesbestämmelser.

Länskarta Örebro Län Länk till annan webbplats.

Innan du ansöker

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för en eldstad eller kamin.

Vad behöver jag skicka in?

För att din anmälan ska vara komplett behöver du skicka in de här handlingarna:

Vad kostar det?

Kostnad för anmälan

Anmälan för eldstad eller kamin

Kronor

Utan tekniskt samråd:

2 525 kr

Med tekniskt samråd:

7 575 kr


Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Avgifter och taxor för alla typer av bygglov.pdf Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Om din anmälan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

Innan du börjar använda din eldstad eller kamin så behöver installationen besiktas av en sakkunnig. Efter besiktningen behöver du skicka in besiktningsprotokoll tillsammans med signerad kontrollplan.

När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur gör jag en anmälan för eldstad eller kamin?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället använda blanketten"Anmäla åtgärder som inte kräver bygglov" och skicka in den med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad