Anmälan för altandäck och trädäck

Du behöver vanligtvis inte bygglov för att bygga altan eller trädäck i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Du behöver oftast inte ansöka om bygglov för att bygga en altan utan tak i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Det gäller om alla dessa kriterier är uppfyllda:

  • Du bygger till altanen på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • Du bygger altanen direkt på marken.
  • Altanen är högst 1,8 meter hög.
  • Du placerar altanen inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Du placerar altanen minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du placerar den närmare tomtgränsen behöver du medgivande av granne.
  • Fastigheten som du vill bygga altanen vid har inte kulturvärden och ligger inte i ett område med höga kulturvärden.

Om alla kriterier ovan inte är uppfyllda kan du behöva ansöka om bygglov. I så fall gäller samma som regler som för inglasad altan eller uterum.

Kontakta oss om bygglovsfrågor om du är osäker på vad som gäller för ditt bygge.

Om du ska bygga ett trädäck eller soldäck på marknivå behöver du oftast inte bygglov. Om du bygger på en högre nivå med utrymme under kan du behöva ansöka om bygglov.

Innan du ansöker

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för en altan eller ett trädäck.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för en altan eller ett trädäck till en- och tvåbostadshus.

Kostnader för bygglov för altan eller trädäck

Till bostadshus utan tekniskt samråd


Planenligt:

10 700 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840 kr


Kostnad bygglov för altan eller trädäck

Till bostadshus med tekniskt samråd


Planenligt

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr


Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation och ansök om bygglov.

Om du av någon anledning inte kan logga in med e-legitimation kan du istället skriva ut en blankett och skicka in med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad