Fasadritning

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt, till exempel material och färg.

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen. De olika fasaderna ska namnges, till exempel "Fasad mot norr".

Ritningen ska även visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en fast del av fasaden.

Om du ska göra en åtgärd som förändrar marknivåerna ska nuvarande och blivande marknivå ritas in.

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Exempel på fasadritning

Fotomontage eller illustration

Du kan skicka in ett fotomontage i stället för en fasadritning om du ska göra något av följande:

  • Inglasad balkong eller inglasat uterum.
  • Mindre fasadändring.
  • Sätta upp en skylt.
  • Bygga en mur eller ett plank.

Tips och råd

  • Fasaderna kan redovisas på flera sidor om de inte ryms på samma ritning.
  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Ritningar och handlingar för bygglov, pdf

Senast uppdaterad