Bygglov för pool och pooltak

Om du ska bygga en pool eller ett pooltak behöver du i de flesta fall inte bygglov.

Behöver jag bygglov för att bygga en pool eller ett pooltak?

Pool

Du behöver oftast inte ansöka om bygglov om du ska bygga en pool, men det finns undantag. Om poolen är högre än 50 centimeter ovanför marken kan du behöva ansöka om marklov.

Om du vill bygga ett plank, ett staket eller en mur som är högre än 1,2 meter runt poolen kan du behöva ansöka om bygglov för det.

Bygglov för en mur och plank

Pooltak

Du behöver oftast inte bygglov om du vill bygga ett pooltak, men det finns undantag. Om du vill bygga ett högre tak som ger ett visuellt intryck av att vara en byggnad behöver du ansöka om bygglov.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets byggregler behöver du sätta upp skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter. Skyddet kan vara något av följande:

  • Ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att barn inte kan krypa under eller klättra över staketet. Om det finns en grind ska den ha lås.
  • En täckande presenning eller ett täckande skyddsnät med högt 5 centimeter i maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad