Praktik i skolan

Välkommen att göra din praktik hos oss i skolan.

Praktik i skolan kan antingen vara praktik för lärarstudenter (VFU) eller praktik (PRAO) för dig som går i grundskolan i Lindesberg.

Praktiksamordning i Örebrol län

Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts.

De flesta av skolorna och förskolorna i Lindesbergs kommun kan erbjuda VFU-platser till studenter. Kommunen har samverkansavtal med Örebro universitet, men kan även ordna platser för studenter vid andra lärosäten. Kontakten går via lärosätets VFU-organistation.

Elevpraktik

I Lindesberg anpassas upplägget av elevpraktiken till varje enskild person. Syftet är att eleverna ska få kännedom och kunskaper om olika yrken för att kunna göra välgrundande yrkes- och utbildningsval i framtiden.

Senast uppdaterad