Medborgarservice

Medborgarservice Lindesberg finns till för dig som bor i Lindesbergs kommun. Vårt mål är att göra det enkelt för dig som medborgare att få hjälp på ett snabbt och effektivt sätt. 

En ung man, två barn och en äldre kvinna som tillsammans sitter vid en dator.

Här arbetar en servicevärd och andra samhällsvägledare som kan vägleda och stötta dig när det gäller att kontakta myndigheter och kommunens olika verksamheter.

Här finns också information om evenemang och aktiviteter i Lindesberg och i kommunen. Du kan också lämna förslag och idéer på lokala samhällsfrågor.

Vad kan jag få hjälp med?

På medborgarservice kan du få hjälp med de här sakerna:

  • Kontakta myndigheter, vården, skolan, föreningar och andra viktiga funktioner i det svenska samhället.
  • Fylla i blanketter och ansökningar, i första hand digitalt hjälp till självhjälp.
  • Komma igång med mobilt bank-id.
  • Få svar på generella frågor om försörjningsstöd.
  • Få svar på generella frågor om arbetsmarknad, arbetslöshetsförsäkringen och liknande frågor.
  • Få svar på generella frågor om konsumentvägledning, skuld och budget.
  • Få svar på generella frågor studier-vuxenutbildning.
  • Vid mer komplexa frågeställningar eller behov av bokat möte med kommunens olika enheter, kan vi vara behjälpliga och stötta dig vidare till rätt person.

I dagsläget erbjuder vi möjlighet till kommunikation på svenska, engelska, arabiska och finska, men målet är också så småningom att erbjuda kommunikation på tigrinja och somaliska.

Information om medborgarservice på arabiska Pdf, 559.1 kB.

Kontakt

Fatin Shakir

0581-816 71

medborgarservice@lindesberg.se

Ann Heinemann

0581-815 61

ann.heinemann@lindesberg.se

Senast uppdaterad