Politik och demokrati

Att styra verksamheten är att förvalta ditt förtroende. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Digitala sammanträden

Med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner för att bromsa smittspridning av covid-19 i Örebro län genomförs politiska sammanträden digitalt i de fall där ärenden inte innhåller sekretess eller känsliga personuppgifter behandlas. Detta gäller:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Socialnämnden

Ansvar för den kommunala verksamheten

Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Som medborgare har du rätt att ta del av de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunens nämnder och handlingar som legat till grund för besluten.

Politikerna sätter målen

Politikerna har valt att inte reglera och detaljstyra. De tar hand om ditt förtroende genom att sätta upp målen.

Förvaltningarnas anställda arbetar ute i verksamheterna. De ser till att vi når målen.

Din röst markerar din idé om hur samhället ska se ut. Detta pekar ut riktningen för kommunens utveckling.

Senast uppdaterad