Politik och demokrati

Här finns samlad information om bland annat hur arbetet går till när det ska fattas beslut, hur du kan vara med och påverka samt förtroendevalda i kommunen.

Senast uppdaterad