Pedagogiska priset

Varje år delar barn- och utbildningsnämndens ut ett pedagogiskt pris. Finns det någon pedagog som du tycker förtjänar priset extra mycket? Var med och föreslå en vinnare för läsåret 2023-2024.

Lärare i mellanstadieklass som hjälper en grupp elever samlade runt ett bord.

Foto: Katja Kircher/ Mostphotos

Pedagogiska priset 2023-2024

Under läsåret 2023–2024 är temat för det pedagogiska priset Rörelse som främjar lärande.

Det innebär att priset ska tilldelas den eller de pedagoger som i sin undervisning använt rörelse på ett sådant sätt att detta särskilt väl bidragit till barns och elevers lärande eller måluppfyllelse.

Alla barn, elever, föräldrar och andra invånare i Lindesbergs kommun kan föreslå kandidater till priset. Självklart kan även pedagoger föreslå sig själva eller sina kollegor till priset.

Förslagsperioden 2024 är mellan den 19 februari – 7 april.

Du lämnar ditt förslag genom att använda den e-tjänst som finns på Lindesbergs kommuns webb här: Pedagogiska priset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När du lämnar förslaget får du skriva lite om varför du tycker att just den pedagogen är värd priset.

Vad är det pedagogiska priset?

Målet med priset är att uppmärksamma och belöna undervisning som främjar barns lärande eller ökar elevers måluppfyllelse och ge denna undervisning en möjlighet att spridas bland alla kommunens pedagoger.

Inför varje läsår beslutar barn- och utbildningsnämnden också om ett särskilt tema som ska gälla för priset just det året. Det innebär att den som får priset ska ha varit särskilt bra inom ett speciellt område.

Hur utses vinnaren?

Tjänstepersoner på barn- och utbildningsförvaltningen väljer ut några av alla de förslag som kommit in. De utvalda pedagogerna får redovisa sitt arbete på ett av nämndens sammanträden. Ledamöterna i nämnden bestämmer sen vem eller vilka pedagoger som ska få det pedagogiska priset.

Vad får den som vinner?

Vinnaren av det pedagogiska priset får ett penningpris. Summan bestäms av barn- och utbildningsnämnden. Om två eller flera pedagoger vinner så delas priset i lika delar mellan vinnarna.

Tidigare års vinnare

Här kan du läsa mer om föregående års vinnare och få veta mer om deras arbete.

Läsåret 2021-2022

Senast uppdaterad