Kommunens organisation

Organisationsschema, bild för att illustrera kommunens organisation.

Lindesbergs kommuns förvaltningsorganisation. Klicka på bilden för att se den i större format.

Precis som övriga kommuner i landet är Lindesbergs kommun en politiskt styrd organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag.

Beroende på vilket område det gäller fattar politkerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens nämnder beslut i olika frågor. Kommunens förvaltningar har sedan i uppgift att verkställa de beslut som politikerna fattar. Förvaltningarna består av ca 2 000 anställda och ansvarar för att kommunens verksamheter fungerar.

Nämnder och styrelsers ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad