Internationellt arbete - Vänorter

Just nu är samarbetet med vänorterna pausat. På den här sidan får du information om de vänorter som vi har samarbete med.

Lindesbergs kommun samarbetar på olika sätt med kommuner och städer från andra länder. Syftet är att möta människor med liknande utmaningar och utbyta erfarenheter.

Pausat samarbete

Kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2023 att pausa samarbete med vänorterna Oppdal, Jammerbugt och Haßberge. Majoriteten vill utreda möjligheten till andra samarbetsformer (KF § 54/23).

Våra vänorter

Oppdal
Oppdal är en kommun med cirka 6 850 invånare. Oppdal är den sydligaste kommunen i Sør-Trøndelag i Norge och ligger 120 km söder om Trondheim.

Oppdals webbplats Länk till annan webbplats.

Jammerbugt
Jammerbugt är en dansk kommun på nordvästra Jylland med cirka 38 600 invånare. Huvudorten i kommunen är Åbybro som ligger 7500 km sydväst om Fredrikshamn.

Jammerbugts webbplats Länk till annan webbplats.

Haßberge
Haßberge är en kommun i Tyskland med cirka 85 000 invånare. Haßberge ligger 200 km öster om Frankfurt am Main.

Haßberges webbplats Länk till annan webbplats.

Vänortssamarbeten

Vänortsutbyte sker oftast mellan kommunala förvaltningar, skolor och föreningar. Det är ett bra sätt att ta del av andras erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma problem. Vänortsamarbetet ger kommunen en chans att vidga vyerna och utöka kunskaperna om andra länder.

Senast uppdaterad