Boendemiljö

Grundkrav på en bostad

En bostad ska

  • ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon och andra luftföroreningar
  • ha en tillfredsställande ventilation
  • ha tillräckligt med dagsljus
  • hållas tillfredsställande uppvärmd
  • ge möjligheter till att hålla en god personlig hygien
  • ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Är du hyresgäst är det hyresvärdens skyldighet att se till att bostaden inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Om du äger din bostad är det du som ansvarar för inomhusmiljön.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad