Nyanländ i Lindesbergs kommun

I Lindesbergs kommun ska alla invånare ha lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunens verksamheter jobbar både för att främja integration samt för en fungerande mångfald i vårt samhälle.

Senast uppdaterad