Samhällsutveckling och hållbarhet

Lindesberg är en kommun som växer och utvecklas. Det innebär ett behov av bostäder, handel och andra verk­sam­heter.

Vy från strandpromenaden mot stadsvy över del av Lindesberg.

Senast uppdaterad