Närvaro i skolan

Tillsammans gör vi vårt bästa för att hjälpa ditt barn till en fungerande skolgång!

Vuxen bär barn på ryggen i stämningsfullt motljus, illustrativ bild.

En fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor till ett bra vuxenliv och psykiskt välmående.

All forskning visar att barn som har en fungerande skolgång mår bättre och har goda chanser att fortsätta må väl även som vuxna. För att trygga alla barns rätt till en god skolgång vill skolan därför jobba snabbt och se till att frånvarande barn så snabbt som möjligt får högre närvaro i skolan.

Hur hanterar vi frånvaro i skolan?

De rutiner vi arbetar efter när en elev har frånvaro från undervisningen är indelade i fem steg och innehåller olika typer av åtgärder.

Rutiner för ökad skolnärvaro

Du som förälder - ta kontakt med skolan

Ofta börjar frånvaro med att barnet klagar hemma på magont och eller huvudvärk. Om du som förälder har en känsla av att något inte stämmer, ta kontakt med skolan.

Ju tidigare eventuella problem upptäcks desto lättare är det att komma tillrätta med det. Tillsammans gör vi vårt bästa för att hjälpa ditt barn till en fungerande skolgång.

Vad är problematisk skolfrånvaro?

Problematisk skolfrånvaro är något av följande:

  • Skolk – eleven har regelbunden frånvaro från en eller flera lektioner utan giltig orsak.
  • Hemmasittande – eleven drar sig undan och isolerar sig, ofta kvar i hemmet en månad eller mer.
  • Korridorsvandring – eleven är frånvarande på en eller flera lektioner, men stannar ändå kvar i skolan.
  • Återkommande sen ankomst – eleven kommer ofta försent till lektioner och samlingar.
  • Återkommande giltig frånvaro – eleven har upprepad frånvaro på grund av sjukdom eller privata angelägenheter.

Anmäld frånvaro kan alltså också vara oroväckande. Vi tittar på den totala frånvaron,anmäld och oanmäld, för att få en bild av hur mycket eleven är frånvarande.

Det kan vara svårt att överblicka själv hur mycket det är när det blir ströfrånvaro.

Giltig frånvaro innebär sjukdom eller ledighet som har beviljats av mentor vid kortare ledighet och av rektor vid längre ledighet.

Ogiltig frånvaro innebär frånvaro från undervisningen utan giltiga skäl.

Ett frånvarotillfälle är ett lektionstillfälle eller tre sena ankomster under en vecka.

Hög frånvaro är mer än tio procent registrerad frånvaro under den senaste månaden – oavsett om den är giltig eller ogiltig.

Fundera gärna på hur ni pratar om skolan hemma. Alla har vi olika erfarenheter av tidigare skolgång, vissa kanske kommer ihåg sin egen skoltid som en tuff tid medan andra ser tillbaka på den med glädje.

Hur påverkar just din bild av skolan ditt barns bild? Vi vill alla våra barns bästa och kanske har du en oro som förälder att ditt barns skolgång ska bli en upprepning av din egen.

Ta gärna upp dina funderingar med någon på skolan eller ta kontakt med oss så kan vi tillsammans jobba för att det inte upprepas och för att ditt barn ska trivas hos oss.

Barn som är mellan 6-12 år behöver cirka 11 timmars nattsömn. 20-30% av barnen i Sverige lider av sömnbrist och vad händer när vi får sova för lite?

Precis som för många av oss vuxna kan barn och ungdomar också bli mer irriterade, deppiga och rastlösa. Man kan bli mer impulsiv och utåtagerande med sämre koncentration och minne. Detta leder i sin tur till att man kan prestera sämre i skolan, få det svårare med relationer och svårare att kontrollera sitt beteende.

Idag är de flesta av våra barn uppkopplade på nätet och använder skärmar.

Tänk på att det tar cirka två timmar för hjärnan att varva ner innan man ska sova. För att ge barnen de bästa förutsättningarna till att få en bra sömn så behöver de stänga av skärmarna i god tid innan läggdags.

Senast uppdaterad