Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Undervisningen går ut på att du ska utveckla ditt modersmål. Du får också lära dig mer om din egen kultur samt möjlighet att utvecklas till tvåspråkiga individ med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Ansök om modersmål via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Grundskola

Du som är elev i grundskolan och grundsärskolan kan studera ämnet modersmål som:

  • elevens val
  • språkval
  • skolans val
  • utanför den ordinarie undervis­ningen.

Det vanligaste är att elever studerar utanför ordinarie skoltid.

Regler och riktlinjer att följa

Du som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har i vissa fall rätt till undervisning i detta språk. Språket ska vara ditt dagliga umgängesspråk i hemmet och du ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Minst fem elever för att det ska bli undervisning

Det ska finnas minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i språket och det ska finnas en lämplig lärare.

Är du adopterad och har ett annat modersmål än svenska?

Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du erbjudas undervisning i ditt modersmål, även om modersmålet inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Nationella minoritetsspråken

Om ditt modersmål är något av de nationella minoritetsspråken erbjuds du alltid undervisning i språket. Det finns ingen nedre gräns för antalet elever som önska undervisning i nationella minoritetsspråk.

Till nationella minoritetsspråk räknas:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska.

Betyg

Betyg ges i modersmål i både grundskolan och i gymnasiet.

Om eleven vill sluta med undervisningen i modersmålet

Eftersom modersmål blir ett obligatoriskt ämne efter anmälan måste en uppsägning göras om eleven vill sluta med undervisningen i modersmålet.

Skicka uppsägning i modersmålundervisning via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Samordnare modersmålsundervisning

Yasmine Svartling

yasmine.svartling@lindesberg.se

0581-814 44

Senast uppdaterad