Livsmedel

Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, på äldreboendet eller i skolan.

Livsmedelslagstiftningens övergripande mål är att skydda konsumenten mot skadliga livsmedel och att den information vi får på förpackningar och i menyer är korrekt och fullständig.

Offentlig kontroll

Miljökontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Det är dock alltid den som är ansvarig för en livsmedelsverksamhet som har hela ansvaret för att de tillhandahåller säkra livsmedel till konsumenterna.

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du anmäla det till Miljökontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad