Stöd vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS.

En man i rullstol som klappar på en hund.

Senast uppdaterad