Försäkringar

Lindesbergs kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svedea. Det innebär att alla barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning är försäkrade.

Försäkringen gäller heltid, det vill säga även den tid barnet inte är i kommunens verksamhet. Om barnet förorsakar materiell skada gäller vårdnadshavarens hemförsäkring.

Försäkringsbesked

Ladda ner försäkringsbesked Lindesbergs kommun 2024, PDF Pdf, 567.7 kB.

Kontakt vid skada

Anmäl olycksfall eller skada via Svedeas webbplats eller telefon 0771-160 199.

Gör skadeanmälan på svedea.se Länk till annan webbplats.

Åtgärder vid skada

När en skada har skett gör följande:

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från regionen. Begär alltid Intyg om utbetald reseersättning.

Senast uppdaterad