Skolskjuts

Elever som går i förskoleklass, grundskola eller anpassad skola kan få skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts

Alla vårdnadshavare som behöver skolskjuts till sina barn måste göra en ansökan i vår digitala e-tjänst. Du ansöker inför varje nytt läsår. Du som inte har BankID eller är familjehemsförälder kan istället göra din ansökan via pappersblankett.

Digital ansökan via e-tjänst

Ansök om skolskjuts Länk till annan webbplats.

Ansökan via pappersblankett

För dig som är familjehemsförälder eller som inte har Bank-ID.

Ansök om skolskjuts med pappersblankett Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavarportal skolskjuts

Här publiceras bland annat beslut och planeringar kring ditt barns skolskjuts. Du loggar in med Bank-ID.

Logga in på Vårdnadshavarportal skolskjuts Länk till annan webbplats.

Observera att ny ansökan måste göras inför varje läsårsstart.

Ansvarsfördelning mellan Lindesbergs kommun och Länstrafiken

Kommunen har ansvaret för skolskjutsregler och beslut gällande vem som tilldelas skolskjuts.

Skjutsarna sker med både linjetrafik och unika skolskjutsar, och planeringen görs av Länstrafiken. Mer detaljerad information om skolskjutsarna hittar du på Länstrafikens webbplats.

Om skolskjuts på Länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats.

När ska jag kontakta Länstrafiken?

Du använder i första hand den meddelandefunktion som finns i den digitala e-tjänstens Vårdnadshavarportal Länk till annan webbplats.. I portalen finns alla uppgifter om ditt barns skolskjuts. Där hittar du bland annat tider, hållplatser och ditt barns beslut om skolskjuts. En handläggare läser dina meddelanden och svarar tillbaka i portalen.

Om ditt barn har beviljats skolskjuts och du behöver information om praktiska detaljer kring resorna kontaktar du Länstrafiken.

Trafikplanerare Andreas Ryding hanterar frågor om skolbussar och skolskjuts med linjetrafik. Mejla frågor till skola.lindesberg@lanstrafiken.se.

Har du synpunkter eller klagomål kopplade till utförandet av skolskjutsarna kan du lämna dessa på Tyck till om din skolskjutsresa Länk till annan webbplats. på Länstrafikens webbplats.

När ska jag kontakta kommunen?

Om din fråga gäller ditt barns skolskjuts använder du i första hand den meddelandefunktion som finns i den digitala e-tjänstens Vårdnadshavarportal Länk till annan webbplats.. Där hittar du bland annat tider, hållplatser och ditt barns beslut om skolskjuts. En handläggare läser dina meddelanden och svarar tillbaka i portalen.

Om du har allmänna frågor kring regler och bestämmelser om skolskjutsar kontaktar du utvecklingsstrateg Björn Österby via mejl skolskjuts@lindesberg.se.

När ska jag kontakta entreprenören?

Om det uppstår en brådskande situation med förseningar eller liknande. Då får du snabbast möjliga hjälp och information direkt av entreprenören, Axelssons Turisttrafik. Här kan du också få hjälp om borttappade saker på bussen.

Kontakt med Axelssons Turisttrafk får du genom att skicka mejl till Andreas Rodell på andreas@axbuss.se eller ringa 073-620 10 02.

Avstånd mellan hemmet och skolan eller hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan eller hållplatsen:

  • Elev årskurs F-3: 2 kilometer.
  • Elev årskurs 4-6: 3 kilometer.
  • Elev årskurs 7-9: 4 kilometer.

Om du väljer en annan skola

Om du har valt annan skola än den som finns i det upptagningsområde ni bor i, kan ditt barn fortfarande ha rätt till skolskjuts. Din ansökan prövas då med hänsyn tagen till de kostnader som uppstår vid skolskjuts till den valda skolan.

Skolskjuts vid växelvis boende

I de fall barn har växelvis boende hos föräldrar med gemensam vårdnad, kan skolskjuts prövas från båda föräldrarnas adresser. Med växelvis boende menas att barn i ett regelbundet mönster bor hos bägge vårdnadshavarna och att tiden är någorlunda jämnt fördelad mellan hemmen.

Särskilda skäl till skolskjuts

Om du anser att det finns andra skäl som motiverar skolskjuts trots att avståndet inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl. Det kan t.ex. vara beroende på trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Skolbil (tidigare anpassad skolskjuts)

Vid synnerliga skäl finns möjlighet till skolbil. Det handlar om elever med olika typer av funktionsnedsättningar där vanlig linjetrafik eller skolskjuts inte går att anpassa efter elevens behov tillräckligt mycket.

Detta gäller i första hand elever på anpassad skola eller i särskilda undervisnings­grupper, men kan även vara aktuellt för andra elever.
Skolbil ansöker du om med skolans hjälp.

Beställningscentralen

Beställningscentralen hanterar frågor om skolbil. Hit anmäler du även tillfälliga förändringar, t.ex. vid sjukdom.

019-17 50 17

skola@lanstrafiken.se

Vid olycksfall

Om en elev efter olycksfall har behov av taxi beställs denna av vårdnadshavare efter kontakt med och bekräftelse från försäkringsbolaget.

Försäkringsinformation - kollektiv olycksfallsförsäkring

Dokument

Skolskjutsreglemente Pdf, 197.7 kB.

Trivselregler Pdf, 74.5 kB.

Handlingsplan vid kraftig försening Pdf, 138.6 kB.

Senast uppdaterad