Hitta på sidan

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning - KRF

Rådets uppgift är i huvudsak att bevaka och initiera ärenden som generellt gäller funktionshindrade i Lindesbergs kommun.

Sammanträdestider

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år, ordförande är kommunstyrelsens ordförande.

Reglemente för kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Pdf, 691.5 kB.

Protokoll

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Senast uppdaterad