Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning - KRF

Rådets uppgift är i huvudsak att bevaka och initiera ärenden som generellt gäller funktionshindrade i Lindesbergs kommun.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år, ordförande är kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad