Hitta på sidan

Brottsförebyggande rådet

Lindesbergs Brottsförebyggande råd, Linde BRÅ, arbetar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i Lindesbergs kommun.

Samverkansgruppen träffas fyra gånger per år och består av representanter från kommunen och Polisen. Arbetet utgår från en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polismyndigheten. Överenskommelsen omfattar både strategisk och praktisk samverkan där syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Den lokala planen ska bygga på aktuell och relevant statistik, men även de problembilder som tas fram av polisen och kommunen. Planen ska stå för kunskapshöjande insatser till de kommunala verksamheterna samt politiken om hur ett lokalt brottsförebyggande arbete ska bedrivas.

Rådet är inte ett beslutande organ utan ett forum för informationsöverlämnande mellan de representerade myndigheterna och förvaltningarna.

Kontakta Linde BRÅ

Lindesbergs kommun

Henrik Arenvang, kommundirektör

henrik.arenvang@lindesberg.se

Polisen

Stefan Toll, kommunpolis

stefan.toll@polisen.se

Brottsförebyggande rådets webbplats, bra.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad