Hemhjälp, hemtjänst

Vi erbjuder, efter biståndsbeslut, en mängd insatser för att underlätta vardagen för dig som är äldre. Hemtjänsten utgår alltid från vad man klarar av själv och meningen är att man ska ta en så aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna.

Du som bor hemma och har behov av hjälp och stöd kan ansöka om hemtjänst. Ansökan om hemtjänst görs till biståndshandläggare, som sedan utreder och fattar beslut.

Ett beslut om hemtjänst kan bland annat innehålla:

Personlig omvårdnad
Med personlig omvårdnad avses stöd och hjälp vid uppstigning och sänggående, på- och avklädning, hjälp med att sköta daglig hygien med mera. Personlig omvårdnad kan också vid behov ges nattetid. Hjälpen kan också bestå av rehabiliteringsinsatser, exempelvis träning och aktivering för att bibehålla och förbättra funktionsförmåga.

Serviceinsatser
Serviceinsatser innefattar exempelvis inköp av dagligvaror, tvätt och klädvård samt städning.

I skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputsning, storstädning eller städning av källare, vindsutrymmen eller andra utrymmen som den enskilde sällan utnyttjar. Hemtjänsten kan normalt inte heller hjälpa till med skötsel av husdjur.

Om du behöver hjälp med exempelvis gräsklippning och snöskottning kan man köpa av kommunens serviceteam.

Vid frågor:
Biståndshandläggarnas servicetelefon är öppen måndag-fredag 8-9.30,
telefon 0581-817 01.
Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-04-30