Avlösarservice i hemmet

Syftet med insatsen är att föräldrar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att koppla av och att genomföra aktiviteter.
Avlösarservice utförs i hemmet.

Avlösarservice beviljas med viss antal timmar per månad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Tillfälligt utökad avlösarservice kan beviljas då närstående är i behov av extra avlastning.

Avlösning kan ges både om en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Insatsen kan däremot inte beviljas för att anhöriga ska kunna arbeta. Insatsen kan heller inte användas i situationer som orsakas av den enskildes ändrade förhållanden, till exempel vid sjukdom, vid skolgång eller genom ändrade tider i annan verksamhet.

Ansökan
Du ansöker hos kommunens LSS-handläggare, se nedan

Kontakta LSS-handläggare‌

Telefontider

Måndag och fredag 8-9

Tisdag, onsdag och torsdag 13-14

Servicetelefon

0581-817 79


Senast uppdaterad 2019-04-30