Meröppet på våra bibliotek

Meröppet bibliotek innebär att du får en ”egen nyckel” och får sköta dig själv på tider utöver ordinarie öppet­tider.

Illustrativ bild. Sidor i en bok.

Avtal mellan dig och biblioteket

Du som vill utnyttja meröppet ingår ett avtal med biblioteket. I avtalet finns bland annat vissa regler som du ska förhålla dig till.

Alla från 16 år och uppåt

Du som är 16 år eller äldre kan få tillgång till meröppet. Om du inte fyllt 18 år behöver din vårdnadshavare vara med när avtalet skrivs.

Ta med din legitimation och ditt lånekort när du vill ansluta dig till Meröppet.

Öppettider för meröppet

Biblioteket är meröppet klockan 7.00-22.00. Dagtid är personalen på plats precis som vanligt. Under meröppet kan du:

  • låna och lämna böcker eller medier i automaten
  • hämta reservationer
  • läsa tidningar
  • studera
  • använda datorer eller trådlös nätverk
  • ha mindre möten, till exempel grupparbete eller bokcirkel.

Ditt ansvar som besökare

Du som besökare ansvarar för om du tar med någon in. Du ansvarar också för att se till att dörrar går i lås när du lämnar lokalerna.

Dörrar till personalutrymmen kommer att vara låsta, men möjliga att nödöppna vid nödsituation.

Folder om meröppet bibliotek Pdf, 581 kB.

Stöd för tillgänglighet på biblioteken

Lindesbergs kommun har fått stöd för att öka tillgängligheten på biblioteken och öka antalet användare genom en satsning på så kallade ”meröppna bibliotek”. Det innebär att biblioteken är tillgängliga för dig som besökare även på tider när det inte finns personal på plats.

Satsningen på ett meröppet bibliotek är möjligt tack vare ett ekonomiskt bidrag från Statens kulturråd inom ramen för projeket "Stärkta bibliotek".

Statens kulturåds webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad