Meröppet på våra bibliotek

Meröppet bibliotek innebär att besökarna får ”egen nyckel” och får sköta sig själva på tider utöver ordinarie öppettider med personal på plats.

Illustrativ bild. Sidor i en bok.

Biblioteket och den person som vill utnyttja meröppet träffar ett avtal med biblioteket och får ett förtroende samt vissa regler att hålla sig till.

Alla från och med 16 år kan få tillgång till meröppet, men de som inte fyllt 18 måste ha vårdnadshavare med sig när avtalen skrivs. Ta med dig din legitimation och ditt lånekort när du vill ansluta dig till Meröppet.

Biblioteket är meröppet från klockan 07.00 - 22.00. Dagtid är personalen på plats precis som vanligt. Under meröppet kan du

  • låna och lämna böcker/medier i automaten
  • hämta reservationer
  • läsa tidningar
  • studera
  • använda datorer eller trådlös nätverk
  • ha mindre möten, till exempel grupparbete eller bokcirkel.

Besökaren ansvarar för om han/eller hon tar med någon in. Även att dörrar går i lås när lokalerna lämnas. Dörrar till personalutrymmen kommer att vara låsta, men möjliga att nödöppna vid nödsituation.

Lindesbergs kommun har fått stöd för att öka tillgängligheten på biblioteken och öka antalet användare genom en satsning på så kallade ”meröppna bibliotek” som innebär att biblioteken är tillgängliga för besökare även på tider när det inte finns personal på plats. Satsningen på ett meröppet bibliotek är möjligt tack vare ett ekonomiskt bidrag från Statens kulturråd inom ramen för projeket "Stärkta bibliotek".

Senast uppdaterad