Hitta på sidan

Gällande detaljplaner

Karta med alla gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. Här kan du hitta och titta på de detaljplaner som har vunnit laga kraft och gäller för en specifik plats.

Ska du söka bygglov, köpa en fastighet eller bara är nyfiken på vad som gäller där du bor?

I kartan kan du navigera för att hitta den detaljplan du är intresserad av. Länk till annan webbplats. Här kan du ta del av både plankartan och planbeskrivningen som gäller för platsen.

Här kan du även hitta gällande områdesbestämmelser.

I kartan går också att tända lagret aktuella planarbeten som i kartform visar vart det för tillfället pågår ett planarbete.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad