Detaljplaner

Detaljplanering är en demokratisk process och detaljplanen kan komma att gälla för platsen under en lång tid.

Senast uppdaterad